Ảnh Bé Nguyễn Nhật Anh, Nhà Mẹ Nga, Ngõ 189 An Dương | Baby Care Việt